Kyoukai no Shirayuki B’s Log illustration November 2015

Kyoukai no Shirayuki B's Log illustration November 2015